Politica de confidențialitate

Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză, cu sediul social în România, Bucureşti, Sectorul 2, Str. Hagiului, Nr. 7, având CIF 44554652, cont bancar RO43BTRLRONCRT0600486501, deschis la Banca Transilvania, și care derulează proiectul „Platforma CIPRA”, este operator de date cu caracter personal.

Principii privind prelucrarea datelor

Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 – Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

– Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

– Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

– Corecte și actualizate;

– Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

– Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Procesarea datelor de contact. Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză /Platforma CIPRA va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact existentă pe site exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.cipra.ro înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului www.cipra.ro.

Aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză (servicii hosting site, procesare și mentenanță site).

Cu toate acestea, Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe doar pe baza consimțământului dumneavoastră expres, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză de a proceda în acest mod.

Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Newsletter și alte informări

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter/noutăți CIPRA aflat pe site-ul www.cipra.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial, respectiv evenimente și anunțuri legate de acest conținut. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse de îndată când solicitați anularea abonarea la Newsletter/noutăți CIPRA, respectiv ștergerea acestor date. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat e-mail-ului de confirmare, Newsletter-ului sau printr-o solicitare scrisă adresată pe adresa de e-mail contact@cipra.ro.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate de către Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză prin intermediul site-ului www.cipra.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză de a proceda în acest mod. Retenția datelor Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Datele pe care le furnizați prin abonarea la Newsletter-ul/noutățile CIPRA sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului atașat e-mail-ului de confirmare, Newsletter-ului sau printr-o solicitare scrisă adresată pe adresa de e-mail contact@cipra.ro. Alte obligații legale ale Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză, procese și/sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză le prelucrează:

– Dreptul de acces la datele prelucrare;

– Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

– Dreptul la restricționarea prelucrării;

– Dreptul la portabilitatea datelor;

– Dreptul de opoziție;

– Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;

– Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Securitatea prelucrării

Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Asociației Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Asociației Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.