Utilizarea site-ului www.cipra.ro

Utilizarea site-ul www.cipra.ro și a conținutului său se supune următorilor Termeni și condiții.

Informatiile prezentate prin intermediul site-ului www.cipra.ro pot fi utilizate numai în scopuri personale, de informare, și nu în scopuri comerciale.

Este interzisă utilizatorilor site-ului www.cipra.ro orice formă de reproducere, distribuire, adaptare, precum şi orice altă transformare a conținutului acestuia, fără acordul scris al proprietarului site-ului: Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză.

Utilizatorii site-ului www.cipra.ro nu au dreptul de a distribui conținutul www.cipra.ro, indiferent de suport, fără să indice în mod clar și pe deplin, sursa, inclusiv numele autorului și link-ul la conținutul de pe site-ul www.cipra.ro, dacă este cazul. Utilizatorii site-ului www.cipra.ro  nu au dreptul de a desfășura nicio activitate de colectare a datelor (indiferent de natura acestor date și de modul de colectare) prin intermediul www.cipra.ro. Site-ul www.cipra.ro nu răspunde pentru actualitatea/exactitatea/pertinența conținutului altor site-uri care pot fi accesate prin intermediul site-ului www.cipra.ro.

Drepturi de proprietate intelectuală Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză este proprietarul site-ul www.cipra.ro. Utilizatorii site-ului www.cipra.ro se supun reglementărilor legale din România, indiferent de țara din care accesează site-ul. Conținutul materialelor publicate prin intermediul site-ului, precum și elementele de grafică ale acestuia aparțin Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză, cu excepția cazului cand este menționat expres altfel.

Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului fără nicio informare prealabilă a utilizatorilor.

Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză și partenerii săi implicați în conceperea, producerea sau difuzarea conținutului site-ului www.cipra.ro nu sunt răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din/în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său de către utilizatori. Asociația Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiză nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru eventuale daune produse terminalelor Internet ale vizitatorilor site-ului (de exemplu: introducerea unor viruși) ca urmare a:

• accesării, utilizării sau descărcării oricăror materiale (text, imagini video sau audio) de pe acesta.

• accesului neautorizat

• întreruperilor sau încetărilor transmisiilor către și de la www.cipra.ro a oricăror erori, viruși de calculator, scripturi Trojan sau alte software-uri care pot fi transmise prin intermediul www.cipra.ro de către o terță parte și/sau orice erori sau omisiuni în conținutul site-ului.

Site-ul www.cipra.ro permite găzduirea, partajarea și publicarea conținutului disponibil pe acest site către rețele sociale